Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VI Festiwal Dyplomatyczny – „Dyplomacja Gospodarcza”

IDEA

VI Festiwal Dyplomatyczny to wydarzenie interdyscyplinarne, do wzięcia udziału w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką stosunków międzynarodowych.

Idea Festiwalu Dyplomatycznego jako interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego w unikatowy sposób konferencję naukową – jako część teoretyczną – oraz Turniej Negocjacyjny – jako część praktyczną – zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później. Od tego czasu Festiwal jest nie tylko jednym z najważniejszych projektów Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ), ale też na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego.

Po dużym sukcesie pięciu pierwszych edycji Festiwalu Dyplomatycznego (I Festiwal Dyplomatyczny – 22-24 kwietnia 2010 r., II Festiwal Dyplomatyczny – 11-13 kwietnia 2011 r., III Festiwal Dyplomatyczny – 23-25 maja 2012 r., IV Festiwal Dyplomatyczny – 24-26 kwietnia 2013 r., V Festiwal Dyplomatyczny – 21-23 maja 2014 r.) organizatorzy postanowili kontynuować projekt, jednak w nieco zmienionej formule, w której każdy odnajdzie coś dla siebie.

Myślą przewodnią szóstej edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Dyplomacja gospodarcza – temat idealnie wpisujący się w ideę projektu, niezwykle szeroki, poruszający interesujące, ważne i aktualne kwestie dotyczące wielu aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych. Aspekt gospodarczy jest nieodłącznym elementem dyplomacji – wizyt przedstawicieli resortu spraw zagranicznych i spotkań z delegacjami innych krajów. Negocjacje, prezentacje oferty, reprezentacje eksporterów i inwestorów mają stałe miejsce w kontaktach zagranicznych. Dyplomacja znacząco wpływa na poprawę ekonomicznej pozycji państwa poprzez zadbanie o pozytywny obraz kraju zagranicą i zachęcanie inwestorów oraz poprzez wsparcie ekspansji eksportowej i inwetycyjnej przedsiębiorstw.

Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Procesy negocjacyjne w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych – charakteryzujących się dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia – mają kluczowe znaczenie. Kiedy nie można zastąpić siły argumentów argumentem siły, rokowania stają się najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celów.

Kontakt z procesem rozmów wielostronnych umożliwia Turniej Negocjacyjny – główny element Festiwalu, realizowany we współpracy z partnerem strategicznym projektu, firmą szkoleniową Neraida. Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, sam Turniej zaś oparty jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny studentów polskich uczelni zajmujących się szeroko rozumianą tematyką stosunków międzynarodowych, negocjacji, dyplomacji, pokojowego rozwiązywania sporów, prawa międzynarodowego etc. Turniejowe zadania są zróżnicowane tematycznie oraz – w zależności od etapu Turnieju – pod względem stopnia trudności.

Kolejnym elementem projektu są – związane tematycznie z szeroko rozumianą sferą umiejętności dyplomatycznych – szkolenia rozwijające zdolności negocjacyjne czy komunikacyjne. Jest to unikalna możliwość wzięcia udziały w darmowych kilkugodzinowych warsztatach, które zostaną przygotowane i przeprowadzone przez partnera strategicznego Festiwalu – firmę Neraida.

Harmonogram Festiwalu obejmuje także konferencję naukową, która ma każdorazowo niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia naukowego najwyższej próby. To wokół tego elementu Festiwalu w największym stopniu realizowana jest jego aktualnie wybrana tematyka. W szóstej edycji będzie to Dyplomacja gospodarcza. Zaproszeni do udziału w konferencji obecni i byli dyplomaci, pracownicy administracji rządowej, pracownicy naukowi polskich uczelni skupią swoje rozważania wokół współzależności gospodarki od dyplomacji.

Komplementarność poznawcza Festiwalu Dyplomatycznego zostanie uzupełniona – tradycyjną w kontekście tematyki – lampką wina oraz imprezami integrującymi środowisko dyplomatów z studentami z całej Polski, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość spotkania w formule „Mistrz – uczeń”, porozmawiać tak ze sobą, jak i z zaproszonymi gośćmi.

Z dumą możemy oznajmić, że Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Wydarzenia organizowane do tej pory skupiały się na negocjacjach jako takich lub wyłącznie na pewnych zagadnieniach z obszaru stosunków międzynarodowych. Ponadto, możliwość uczestnictwa w warsztatach bardzo rzadko występuje w ramach wydarzeń naukowych, nieczęsto jest również otwierana dla szerszej publiczności. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło i podołało wyzwaniu połączenia wszystkich elementów, przygotowując unikatowy projekt. W roku 2015 po raz kolejny kontynuuje i rozwija to dzieło.

GRUPA DOCELOWA

Festiwal Dyplomatyczny to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców. Organizatorzy kierują go przede wszystkim w stronę wszystkich zainteresowanych dyplomacją, metodami pokojowego rozwiązywania sporów, negocjacjami, procesami integracyjnymi na świecie, naukami politycznymi i społecznymi. Turniej Negocjacyjny skierowany jest zaś do tych studentów zrzeszonych w kołach naukowych szkół wyższych z całej Polski, którzy chcą sprawdzić w praktyce i rozwinąć swoje zdolności negocjacyjne. Wreszcie elementy warsztatowe Festiwalu powinny zachęcić do uczestnictwa w nim osoby pragnące rozwinąć swoje zdolności oratorskie, wiedzę na temat PR politycznego, umiejętności panowania nad tłumem.

CELE

Celem VI Festiwalu Dyplomatycznego jest promocja pokojowego rozstrzygania sporów, negocjacji, dyplomacji i powiązanych z nią zagadnień. Elementami składowymi projektu realizującymi te cele są Turniej Negocjacyjny, warsztaty i Konkurs Oratorski. Działania podjęte przez organizatorów mają również za zadanie budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości politycznej, zarówno wśród uczestników Turnieju Negocjacyjnego czy Konkursu Oratorskiego, jak i uczestników konferencji naukowej.

Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na współczesne uwarunkowania stosunków międzynarodowych – zwłaszcza na zmieniającą się dyplomację, jej aktualne oblicze, zadania. Ważnym celem projektu jest popularyzacja jego tematyki i upowszechnianie wiedzy o złożonej naturze współczesnego świata. Cele te realizowane są poprzez – stojącą na najwyższym poziomie merytorycznym międzynarodową konferencję naukową, w trakcie której publiczność będzie miała okazję wysłuchać opinii i tez niekwestionowanych ekspertów.

Ponadto, Festiwal Dyplomatyczny to utrwalona już platforma współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń i – wreszcie – znakomita możliwość do „zarażenia się” pasją działania – siłą napędową Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

TURNIEJ NEGOCJACYJNY

W ramach VI Festiwalu Dyplomatycznego, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji projektu, odbędzie się ogólnopolski Turniej Negocjacyjny.

Ta najważniejsza część Festiwalu Dyplomatycznego oparta jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. Dla wzmocnienia poziomu wszystkich rozgrywek, w dniu rozpoczęcia Turnieju wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniu z negocjacji.

UCZESTNICY TURNIEJU NEGOCJACYJNEGO

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – nazwa zespołu: SKN EUrope

Reprezentanci: Justyna Sikorska, Martyna Buszko, Eliza Mikołajczak

 

Uniwersytet Wrocławski – nazwa zespołu: Koło Naukowe Współpraca Europejska

Reprezentanci: Anna Myrczek, Agnieszka Pieróg, Magdalena Maj

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – nazwa zespołu: Dyplomatyczne Blubry

Reprezentanci: Marta Urbańska, Anna Zawieja, Jakub Banach

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – nazwa zespołu: The Diplomats

Reprezentanci: Hanna Joksz, Agnieszka Wieczorek, Sandra Świerz

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nazwa zespołu: MSG UEK

Reprezentanci: Judyta Matuszek, Ewelina Gazda, Jan Sełga

 

Uniwersytet Warszawski – nazwa zespołu: Legislatorzy

Reprezentanci: Piotr Połowniak, Eryk Gołębiowski, Michał Bałdowski

 

Uniwersytet Warszawski – nazwa zespołu: Czerwona Burżuazja

Reprezentanci: Krzysztof Bertman, Marcin Uchacz, Przemysław Budny

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – nazwa zespołu: Confident Ladies

Reprezentanci: Agata Szubert, Justyna Szlagor, Katarzyna Szymczyk

 

Uniwersytet Warszawski – nazwa zespołu: Koło Młodych Dyplomatów

Reprezentanci: Karolina Leszek, Marta Miedzińska, Katarzyna Rumik

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – nazwa zespołu: M.A.K.

Reprezentanci: Monika Kapica, Agata Supińska, Jakub Żylicz

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nazwa zespołu: Immunitet

Reprezentanci: Remigiusz Chęciński, Tymoteusz Mądry, Mikołaj Nowakowski

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – nazwa zespołu: Łowcy Jednorożców

Reprezentanci: Mateusz Benedykt Dzięcielski, Piotr Michalik, Zuzanna Ziaja

 

PATRONAT HONOROWY

Grafika przedstawiająca Patronów Honorowych Konferencji

PARTNER STRATEGICZNY

Neraida

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

 • zawsze tworzymy szkolenia od podstaw – nie korzystamy z szablonów i schematycznego działania, za każdym razem dostosowując szkolenia do konkretnej branży, firmy i grupy uczestników,
 • gwarantujemy wysoką jakość szkoleń – jeśli całościowa ocena szkolenia będzie niższa niż 50% maksymalnej oceny – organizacja nie płaci za szkolenie,
 • jako organizacja mamy duże doświadczenie w szkoleniach dla biznesu, więc nasze szkolenia odnoszą się do praktycznych zagadnień,
 • wiemy, że pytania i wątpliwości rodzą się najczęściej po szkoleniu, już na etapie wprowadzania w życie nowych umiejętności – dlatego gwarantujemy 6-miesięczną obsługę poszkoleniową, czyli bezpłatny kontakt uczestników z trenerem – przez telefon i e-mail,
 • naszą kadrę stanowią praktycy z gruntownym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym, dzięki czemu potrafimy efektywnie przekazywać swoją wiedzę – na naszych szkoleniach uczestnicy się nie nudzą,
 • nasze szkolenia są prowadzone przeważnie bez użycia prezentacji multimedialnych, a to oznacza, że uczestnicy rzeczywiście są angażowani w szkolenie poprzez ćwiczenia odwołujące się do realnych warunków ich pracy.

Tematyka szkoleń:

 • Obsługa klienta – bezpośrednia i telefoniczna
 • Obsługa „trudnego klienta”
 • Clienting w sprzedaży  – budowanie relacji z klientami
 • Komunikacja międzyludzka
 • Komunikacja perswazyjna w biznesie
 • Komunikacja w zespole i organizacji
 • Przywództwo w organizacji w oparciu o koncepcję Blancharda
 • Umiejętności menedżerskie, zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zadaniami w czasie, umiejętność organizacji i planowania zadań
 • Delegowanie zadań
 • Motywowanie pracowników
 • Efektywny zespół, metody pracy zespołowej
 • Zarządzanie różnorodnością w zespole
 • Konflikty i metody ich rozwiązywania
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Negocjacje biznesowe, obrona przed manipulacją w negocjacjach
 • Umiejętności trenerskie, tworzenie i prowadzenie szkoleń, metody aktywizujące
 • Wystąpienia publiczne, prowadzenie prezentacji
 • Kreowanie wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji
 • Język w biznesie
 • Kampania wyborcza
 • Jak pracować i nie zwariować, czyli zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zaistnienie na rynku pracy i efektywne poruszanie się po nim
 • Skuteczna reklama
 • Marketing

Kontakt

NERAIDA – Szkolenia z pasją!

biuro@neraida.pl / www.neraida.pl

tel.: / fax: 12 349 00 08

ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków

 

PATRONATY MEDIALNE

Grafika prezentująca patronaty medialne konferencji

PARTNERZY

Grafika przedstawiająca partnerów konferencji

Koordynatorzy projektu:

Beata Beliavska
Koordynator V Festiwalu Dyplomatycznego
tel:. (+48) 730 053 191
e-mail: beata.beliavska@kssm.pl

Nadia Gubernat
Koordynator konferencji naukowej
tel:. (+48) 601 503 159
e-mail: nadia.gubernat@kssm.pl

Joanna Sozańska
Koordynator Turnieju Negocjacyjnego
tel:. (+48) 695 419 639
e-mail: joanna.sozanska@kssm.pl

Natalia Ligorowska
Koordynator promocji V Festiwalu Dyplomatycznego
tel:. (+48) 513 120 949
e-mail: natalia.ligorowska@kssm.pl

Poniżej pobrać można folder promocyjny konferencji.

Pliki do pobrania
pdf
Folder promocyjny VI Festiwalu Dyplomatycznego