Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESZYTY NAUKOWE [ZAWIESZONE]

„Zeszyty Naukowe KSSM UJ” to naukowy periodyk wydawany ze zmienną częstotliwością od 2006 r. Tytuł ten jest – obok publikacji tematycznych i magazynu „ARENA. Sprawy międzynarodowe” – wizytówką wydawniczego dorobku Koła. Stanowi to najlepszy dowód prężnej, aktywnej działalności KSSM UJ – nie tylko w sferze organizacyjnej, ale również naukowej, czyli najważniejszej, najbardziej prestiżowej.

Do tej pory ukazały się cztery „Zeszyty Naukowe KSSM UJ”:
1. Raczyńska M., Stachowiak G. (red.), "Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2013, nr 1(4). (kliknij, aby przejść do wydania online)
2. Jewdokimow R., Kuś A., Wiśniewski W. (red.), "Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2011, nr 1(3). (kliknij, aby przejść do wydania online)
3. Chorośnicki M., Gruszczak A. (red. nauk.), "Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007, nr 1(2). (kliknij, aby przejść do wydania online)
4. Pugacewicz T. (red.), "Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2006, nr 1(1). (kliknij, aby przejść do wydania online)

IDEA

„Zeszyty Naukowe KSSM UJ” są tytułem otwartym. Na jego łamach znajduje się miejsce przede wszystkim na artykuły członków KSSM UJ – pełnych pasji działania studentów stosunków międzynarodowych. Są one dostępne także dla sympatyków Koła, chcących mieć udział w jego bogatej działalności. Niemniej jednak każdego Autora cechować musi pełna zaangażowania i naukowej rzetelności dążność do szczegółowego poznania i późniejszego opisu otaczającej nas rzeczywistości międzynarodowej, co nie jest zadaniem prostym. Potwierdzają to słowa Adama Daniela Rotfelda, który opisując postzimnowojenny świat międzynarodowej polityki, stwierdził, iż po załamaniu się systemu dwubiegunowego „(…) wszyscy zaczęli szukać innych formuł organizacji świata. Nie wiedzieli i do dzisiaj nie wiedzą, jak nazwać to, co powstało”. Za byłym ministrem spraw zagranicznych można powtórzyć także dalej – o ile wiadomo, czym była zimna wojna, o tyle wciąż nie wiemy, co wyróżnia czasy, w których żyjemy.

Współczesne stosunki międzynarodowe to dyscyplina naukowa niezwykle dynamiczna, wewnętrznie zróżnicowana, a przez to prężnie i szybko się rozwijająca. To wreszcie dziedzina życia każdego z nas – poprzez postępującą globalizację wydarzenia pozornie odległe mogą warunkować najprostsze życiowe decyzje i zachowania. Najlepszą odpowiedzią, zabezpieczeniem przed dynamiką rzeczywistości zdaje się więc być rzetelna wiedza, fachowe poznanie. To właśnie cel „Zeszytów Naukowych KSSM UJ” – mają one w zakresie poruszonych w nich tematów przybliżyć Czytelnikowi otaczający go świat, ułatwić zrozumienie i zainspirować do dalszego – dokładniejszego i głębszego – jego poznawania.