Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Festiwal Dyplomatyczny

IDEA

Idea Festiwalu Dyplomatycznego jako interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego w unikatowy sposób wypowiedzi ekspertów oraz młodych naukowców zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później. Od tego czasu Festiwal jest nie tylko jednym z najważniejszych projektów Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli KSSM UJ, ale też na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego. Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Realizacja wyzwań stawianych przed państwem, zarówno w sferze wewnętrznej jak i międzynarodowej jest niezwykle trudnym działaniem. Dlatego też, tegoroczny festiwal ma na celu przybliżyć nam realia w jakich znajduje się Polska oraz pomóc przeanalizować skutki realizowanych strategii.

Ponadto, Festiwal Dyplomatyczny to utrwalona platforma współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu uczestnicy mają możliwość wypracowania w sobie pasji działania, która zrzesza członków KSSM UJ.

ADRESACI

Festiwal Dyplomatyczny to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim w stronę wszystkich zainteresowanych dyplomacją, negocjacjami, strategią, procesami integracyjnymi na świecie oraz naukami politycznymi i społecznymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi edycjami Festiwalu Dyplomatycznego. Ich zapis dostępny jest w dostępnych zakładkach.