Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasza historia

W październiku 1996 roku ówczesny Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Andrzej Mania, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Erhard Cziomer oraz Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. studenckich – prof. dr hab. Tadeusz Marek wyrazili zgodę na utworzenie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Tak zaczęła się historia jednej z najprężniej działających organizacji studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W niedługim czasie po założeniu działalność KSSM UJ została zawieszona i wznowiła ją reaktywacja koła 14 marca 2002 roku

Początkowo koło liczyło 31 członków. Kolejne lata przyniosły wzrost liczby realizowanych projektów. Rozwój skali projektów wiązał się oczywiście ze stopniowym poszerzaniem koła o nowych członków – teraz KSSM UJ liczy prawie 100 osób członkowskich! Koło zrzesza nie tylko studentów stosunków międzynarodowych, ale wszystkich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim zainteresowanych tematyką podejmowaną przez KSSM UJ. W kole działają zatem studenci nie tylko innych kierunków WSMiP UJ, lecz także innych jednostek i wydziałów. 

Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych poprzez organizację i udział w sympozjach i konferencjach, uczestniczenie w działalności wewnątrzkołowych sekcji tematycznych i podcastach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, tworzenie publikacji naukowych zorientowanych na tematykę współczesnych stosunków międzynarodowych, pomoc w realizowaniu indywidualnych pomysłów studenckich, a także właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu. W tym kontekście istotna jest współpraca koła z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych, a także integracja środowiska studentów. 

Jednak wszelkie przedsięwzięcia organizowane w ramach KSSM UJ nie mogłyby dojść do skutku bez inspirujących do działania mentorów – opiekunów naukowych KSSM UJ. Od 2002 r. do kwietnia 2013 r. funkcje opiekuna Koła pełnił prof. dr hab. Artur Gruszczak. Funkcję tę przejął dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ, który był opiekunem Koła do września 2020 r., a po nim dr Joanna Mormul, która funkcję pełniła do maja 2021 roku. Obecnym opiekunem naukowym KSSM jest dr Rafał Woźnica.

Pomimo szeregu zmian w ramach kolejnych kadencji i mnóstwa nowych pomysłów na rozwój – niezmienne pozostało i najpewniej pozostanie to, co nas połączyło – pasja działania. Początkowo działalność Koła opierała się na cyklicznych spotkaniach organizowanych przez pasjonatów stosunków międzynarodowych. Spotkania te stały się pierwowzorem dla sekcji tematycznych, które wyklarowały się w kolejnych latach. Na przestrzeni lat zmianom uległa także ilość i przedmiot zainteresowań sekcji tematycznych, działających w ramach KSSM UJ. Obecnie działa 10 sekcji  – Sekcja Amerykańska, Sekcja Ameryki Łacińskiej, Sekcja Bałkańska, Sekcja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Sekcja Europejska, Sekcja Europy Wschodniej, Sekcja Myśli Politycznej, Sekcja Organizacji Międzynarodowych, Sekcja Problemów Środowiska Naturalnego oraz Sekcja Strategii i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Za punkt przełomowy uznać należy grudzień 2004 r. -  zorganizowano wówczas konferencję „Bliski Wschód w polityce zagranicznej Europy i Stanów Zjednoczonych”. Od przełomu w 2004 r. stale powiększa się liczba organizowanych projektów. Podczas kadencji 2005-2006 było to 16 wydarzeń w tym m.in. jeden projekt międzynarodowy (wyjazd członków sekcji wschodniej na konferencję we Lwowie), dwie konferencje oraz 7 wykładów i spotkań otwartych. Dwa lata później – w kadencji 2007-2008 – było to już 26 wydarzeń w tym m.in. jeden projekt międzynarodowy (wyprawa badawcza – Gruzja 2007), jedna konferencja oraz 14 wykładów i spotkań otwartych. Kadencja 2008-2009 upłynęła w „barwach sąsiedztwa” z Niemcami – to wówczas zorganizowana została jedna z większych konferencji ogólnopolskich KSSM UJ – „Barwy sąsiedztwa. Polsko-niemieckie wyzwania XXI wieku”. Z kolei w kadencji 2009-2010 za najciekawsze wydarzenie można uznać konferencję „Ropa – czarne złoto”.
W latach 2008-2010 koło było organizatorem lub współorganizatorem wielu znaczących wydarzeń, w tym kilku projektów zagranicznych, jak wyjazd badawczy do Rzymu, wyprawa badawcza do Kosowa, Wiednia, na Litwę oraz Syberię, a także uczestniczyło w międzynarodowych symulacjach obrad ONZ: C’MUN Barcelona, VinMUN Wiedeń). 

Największym sukcesem KSSM UJ była organizacja 14 marca 2010 r. konferencji „W murach Wiecznego Miasta – między państwem a kościołem”, zwieńczona wyjazdem badawczym w dniach 6-13 października 2010 r. – „Dywizje papieża – najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI”. Projekt ten został wyróżniony w kategorii „Projekt roku 2011” w konkursie StRuNa 2011. Rok później koło zostało wyróżnione w kategorii „Koło Naukowe Roku 2012”. Jednym z większych sukcesów było zdobycie w 2017 roku 3 miejsca w kategorii „konferencja roku”, również w konkursie StRuNa. Nagrodzona została wówczas konferencja „Wyzwania energetyki jądrowej”. 
W kadencji 2010-2011 narodził się także pomysł Festiwalu Dyplomatycznego – interdyscyplinarnego wydarzenia, łączącego konferencję ogólnopolską oraz warsztaty i turniej negocjacyjny. Festiwal Dyplomatyczny to najbardziej rozpoznawalny projekt KSSM UJ, organizowany co roku z coraz większym sukcesem. Chociaż z powodu uwarunkowań pandemicznych zmieniła się forma Festiwalu Dyplomatycznego, nadal jest on jednym z cyklicznych wydarzeń organizowanych przez koło.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności KSSM UJ są publikacje naukowe. KSSM UJ od 2005 r. wydaje poczytny wśród studentów magazyn opinii „ARENA. Sprawy międzynarodowe”. „ARENA” ukazuje się regularnie od 2010 roku i od tej pory udało się zrealizować aż 22 wydania czasopisma (nie licząc nieregularnych wydań w latach 2005-2009). Aktualnie trwają prace nad publikacją 23 numeru

Ponadto wiele konferencji naukowych organizowanych w ramach KSSM UJ zostało zwieńczonych publikacjami naukowymi. Do publikacji koła należą: „Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP” (2006), „Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycje międzynarodową Polski” (2008), „The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe” (2010), „Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy” (2011), „W murach Wiecznego Miasta - między państwem a kościołem” (2011), „Polityka zagraniczna Polski: Wybrane zagadnienia i problemy” (2012), „Współczesne oblicze Iranu” (2012), „Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE” (2012), „Kryzys w Unii – Unia w kryzysie?” (2013), „Stosunki międzynarodowe: Regiony, historia, problemy” (2014), „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych” (2015). W planach KSSM UJ jest wznowienie wydawniczego cyklu o publikację pokonferencyjną dotyczącą roli podmiotów pozapaństwowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Obok magazynu opinii „ARENA. Sprawy międzynarodowe” oraz publikacji tematycznych, wizytówką wydawniczego dorobku KSSM UJ są „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” – naukowy periodyk, wydawany ze zmienną częstotliwością od 2006 roku. Do tej pory wydaliśmy 4 „Zeszyty Naukowe KSSM UJ”, zanim projekt został czasowo zawieszony.

Przez 10 lat istniała możliwość zaliczania praktyk w ramach KSSM UJ, dzięki czemu koło stało się nie tylko miejscem do poszerzania horyzontów naukowych i rozwijania pasji, ale także zdobywania kompetencji zawodowych. Możliwość odbywania praktyk w ramach kół naukowych została zablokowana w trakcie roku akademickiego 2021/2022. Do tego czasu z możliwości odbycia praktyk w kole skorzystało wiele osób członkowskich KSSM UJ.

Pandemia COVID-19 i przejście Uniwersytetu na zdalny tryb kształcenia początkowo w pewnym stopniu zakłóciły działalność KSSM UJ, ale także zmotywowały do znalezienia nowych form dzielenia się wiedzą. Jedną z takich form stało się nagrywanie podcastów o sytuacji na arenie międzynarodowej. Tak powstał podcast KSSM UJ „Granicę Dalej”, który umożliwia dyskusję nt. bieżących wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych między studentami a ekspertami, pracownikami INPiSM UJ. W 2020 r. w ramach Koła powstały konwersacje językowe z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, aczkolwiek projekt został zawieszony z momentem stacjonarnego powrotu w uczelniane mury.

Wraz z przenosinami Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych po raz kolejny zmianie uległa także lokalizacja siedziby KSSM UJ. Pierwotną siedzibą koła był budynek Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Krupniczej 2, a następnie budynek przy Alei Adama Mickiewicza 3. Aktualnie koło nie urzęduje już w podziemiach Kolegium Śląskiego, lecz zajmuje od połowy 2021 roku – razem z dwoma innymi kołami naukowymi – pokój nr 610 w budynku przy ul. Władysława Reymonta 4.

Rok 2021 upłynął pod znakiem rebrandingu Koła – zmianie uległo logo, adres strony internetowej oraz adresy funkcyjnych skrzynek pocztowych obsługiwanych przez władze koła.

Podczas kadencji Zarządu z lat 2021-2022 koło – oprócz dokończenia procesu zmiany wizerunkowej KSSM UJ – skupiło się na dwutorowej działalności. Pierwszym z jej aspektów jest działalność wewnątrz koła, której głównym filarem są cykliczne spotkania sekcji tematycznych oraz podcasty. W aspekcie zewnętrznym koło porzuciło projekty mniejszej wagi (częstsze konferencje uczelniane bądź ogólnopolskie) na rzecz projektów większego kalibru. Pierwszym wydarzeniem z tego cyklu była trzydniowa międzynarodowa konferencja „Non-state actors as a determinant of contemporary international relations” (9-11.12.2021 r.), po której planowana jest publikacja. Symbolem powrotu do naukowego charakteru działalności koła jest także wznowienie po dwuletnim zawieszeniu czasopisma „ARENA. Sprawy międzynarodowe”.