Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne dla autorów

Oczekujemy tekstów z dwóch kategorii:

  • stricte naukowych artykułów będących analizą konkretnych zagadnień, o objętości 8-11 stron (główne cechy: wykorzystanie aparatu naukowego, obiektywny opis),
  • tekstów będących jedną z ogólnie przyjętych form dziennikarskich, o objętości 4-6 stron, charakteryzujących się tzw. lżejszym piórem (główne cechy: brak aparatu naukowego, analiza i opis zagadnienia punktem wyjścia do jego subiektywnej oceny itd.), np. felietony, wywiady, eseje, recenzje, reportaże.

Wytyczne dotyczące pisania artykułów można znaleźć w pliku poniżej. Stosowanie się do nich jest warunkiem koniecznym do publikacji tekstu, uwzględnianym w jego ocenie.

Pliki do pobrania
pdf
Standaryzacja tekstów do czasopisma "Arena. Sprawy międzynarodowe"
pdf
Nowa standaryzacja tekstów do czasopisma "Arena. Sprawy międzynarodowe" od 2022 roku