Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Festiwal Dyplomatyczny – „Polityka zagraniczna Unii Europejskiej”

Grafika promująca VII Festiwal Dyplomatyczny pt. "Dyplomacja Unii Europejskiej"

W tym roku KSSM UJ pragnie kontynuować tradycję i zorganizować siódmą już edycję Festiwalu Dyplomatycznego. Chcemy nie tylko przekazywać wiedzę na tematy związane z zagadnieniem stosunków międzynarodowych czy konkretniej – jak w tym roku – polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Naszym celem jest również wyposażenie uczestników Konferencji Naukowej oraz Turnieju Negocjacyjnego w praktyczne umiejętności, które pozwolą im analizować bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej.

WARSZTATY NEGOCJACYJNE

Jak już było wspomniane, Festiwal Dyplomatyczny składa się zasadniczo z dwóch części: konferencji naukowej oraz Turnieju Negocjacyjnego, poprzedzonego warsztatami w tej dziedzinie. Dotychczas w kwestii warsztatów oraz przeprowadzenia turnieju współpracowała z nami firma szkoleniowa NERAIDA, której w tym miejscu chcielibyśmy podziękować za wieloletnią współpracę i zaangażowanie.

KONFERENCJA NAUKOWA

W ramach Festiwalu planujemy organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej, na której zbierzemy specjalistów z całej Polski. Konferencja zaplanowana została na jeden dzień i docelowo składać się będzie z trzech paneli: dwóch eksperckich oraz jednego studenckiego, w ramach którego nasi Koledzy będą mogli zaprezentować swój dorobek naukowy. Zasadnicze pytania, przed jakimi zostaną postawieni nasi Goście będą dotyczyły przyszłości wspólnotowego podejścia do dyplomacji, organizacji europejskiej służby zagranicznej oraz celowości i skuteczności takiego podejścia do układania relacji dwu- oraz wielostronnych.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE  spotkania, warsztaty, projekcje

Tradycją poprzednich edycji Festiwalu było, poza konferencją oraz turniejem, zapewnienie uczestnikom również innych form aktywności. Przykładowo w zeszłym roku we współpracy z Klubem Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące debat parlamentarnych. Innymi wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalowi były projekcje filmów czy spotkania otwarte. W tym roku chcielibyśmy aby częścią Festiwalu były warsztaty dotyczące protokołu dyplomatycznego.

Idea Festiwalu Dyplomatycznego jako interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego w unikatowy sposób konferencję naukową w części teoretycznej oraz Turniej Negocjacyjny w części praktycznej zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później. Od tego czasu Festiwal jest nie tylko jednym z najważniejszych projektów Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli KSSM UJ, ale też na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego.

Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Procesy negocjacyjne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, charakteryzujących się dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia, nabierają coraz większego, jeśli nie kluczowego, znaczenia. Organizowany Turniej Negocjacyjny umożliwia więc zapoznanie się z procesem rozmów dwustronnych. Rezultat negocjacji zależy od wielu czynników, w tym stylu negocjatorów sensu largo oraz środowiska zewnętrznego. Organizatorzy, zdając sobie z tego sprawę, wpisali w harmonogram Festiwalu warsztaty kształtujące, ważne z punktu widzenia procesów negocjacyjnych, umiejętności. W związku z powyższym, organizatorzy wpisali w harmonogram Festiwalu konferencję naukową. Każdej edycji projektu towarzyszy inny, oryginalny temat przewodni – to on determinuje tematykę paneli konferencyjnych. Oprócz części z wystąpieniami naukowców, stałym elementem konferencji jest także panel studencki, będący możliwością zaprezentowania przez studentów swojego dorobku naukowego.

IDEA

Idea Festiwalu Dyplomatycznego jako interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego w unikatowy sposób konferencję naukową w części teoretycznej oraz Turniej Negocjacyjny w części praktycznej zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później. Od tego czasu Festiwal jest nie tylko jednym z najważniejszych projektów Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli KSSM UJ, ale też na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego.

Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Procesy negocjacyjne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, charakteryzujących się dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia, nabierają coraz większego, jeśli nie kluczowego, znaczenia. Organizowany Turniej Negocjacyjny umożliwia więc zapoznanie się z procesem rozmów dwustronnych. Rezultat negocjacji zależy od wielu czynników, w tym stylu negocjatorów sensu largo oraz środowiska zewnętrznego. Organizatorzy, zdając sobie z tego sprawę, wpisali w harmonogram Festiwalu warsztaty kształtujące, ważne z punktu widzenia procesów negocjacyjnych, umiejętności. W związku z powyższym, organizatorzy wpisali w harmonogram Festiwalu konferencję naukową. Każdej edycji projektu towarzyszy inny, oryginalny temat przewodni – to on determinuje tematykę paneli konferencyjnych. Oprócz części z wystąpieniami naukowców, stałym elementem konferencji jest także panel studencki, będący możliwością zaprezentowania przez studentów swojego dorobku naukowego.

CELE

Celem VII Festiwalu Dyplomatycznego jest promocja pokojowego rozstrzygania sporów, negocjacji, dyplomacji i powiązanych z nią zagadnień. Elementami składowymi projektu realizującymi te cele są Turniej Negocjacyjny oraz warsztaty. Działania podjęte przez organizatorów mają również za zadanie budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości politycznej, zarówno wśród uczestników Turnieju Negocjacyjnego, warsztatów czy słuchaczy spotkań, jak i uczestników konferencji naukowej.

Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na współczesne uwarunkowania stosunków międzynarodowych, zwłaszcza na zmieniającą się dyplomację, jej aktualne oblicze, zadania. Ważnym celem projektu jest popularyzacja jego tematyki i upowszechnianie wiedzy o złożonej naturze współczesnego świata. Cele te realizowane są poprzez stojącą na najwyższym poziomie merytorycznym ogólnopolską konferencję naukową, w trakcie której publiczność będzie miała okazję wysłuchać opinii niekwestionowanych ekspertów.

Ponadto, Festiwal Dyplomatyczny to utrwalona platforma współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu uczestnicy mają możliwość wypracowania w sobie pasji działania, która zrzesza członków KSSM UJ.

ADRESACI

Festiwal Dyplomatyczny to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim w stronę wszystkich zainteresowanych dyplomacją, metodami pokojowego rozwiązywania sporów, negocjacjami, procesami integracyjnymi na świecie, naukami politycznymi i społecznymi. Turniej Negocjacyjny skierowany jest zaś do studentów szkół wyższych z całej Polski, którzy chcą sprawdzić w praktyce i rozwinąć swoje zdolności negocjacyjne. Wreszcie elementy warsztatowe Festiwalu powinny zachęcić do uczestnictwa w nim osoby pragnące rozwinąć swoje zdolności przekonywania, negocjowania, umiejętności panowania nad tłumem oraz chcących zgłębić wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego.

Harmonogram konferencji - część 1

Harmonogram konferencji - część 2

Harmonogram konferencji - część 3

Harmonogram konferencji - część 4

Partnerem strategicznym Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych jest Szkoła Mowy ViaMowa. 

Logo Via Mova - patrona konferencji

Firma wspiera nas w organizacji Festiwalu Dyplomatycznego przygotowując warsztaty negocjacyjne, a także użyczając swoją wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia Turnieju Negocjacyjnego.

Szkoła Mowy jest nowatorskim pomysłem, który zrodził się z niedosytu, jaki pozostawiają po sobie szkolenia z wystąpień publicznych i komunikacji – uczą zasad, pokazują dobre praktyki, uświadamiają poziom umiejętności, ale nie dają możliwości wyrobienia właściwego nawyku. Zmiana lub wyrobienie właściwego nawyku to proces, który wymaga czasu i wielu powtórzeń, aż do momentu w którym stanie się automatyzmem. Na tym właśnie polega zadanie ViaMowa!

ViaMowa stworzyła moduły szkoleniowe dostosowane do różnych branż biznesu – budowanie wizerunku mówcy, treningi głosu i mowy.

Firma świadczy usługi „trener osobisty” dla osób indywidualnych i firm – pomaga przygotować się do wystąpień publicznych, prezentacji, koryguje wady wymowy u osób dorosłych. W studio gromadzi najbardziej interesujące głosy, realizujenagrania audiobooków, abstraktów, spotów reklamowych, instrukcji

Patroni konferencji

Plakat promujący konferencję