Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do nowego numeru czasopisma "ARENA. Sprawy międzynarodowe"

Czasopismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ – „ARENA. Sprawy międzynarodowe” rozpoczyna nabór tekstów do nowego numeru!

 

Deadline przesyłania kompletnych prac mija 20 marca 2022 roku.

 

Temat przewodni kolejnego numeru – „Bezpieczeństwo międzynarodowe: konflikty i zagrożenia”.

 

Propozycje tematów można konsultować mailowo, pisząc na adres mailowy redakcji (podany poniżej oraz na grafice).

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • artykuł naukowy bądź tekst publicystyczny (szczegółowe wymogi poniżej)
 • bibliografię
 • abstrakt o objętości 900-1300 zzs. wraz z wyróżnionymi słowami kluczowymi załączony na pierwszej stronie tekstu
 • proponowanego_ą recenzenta_kę z UJ, specjalizującego_ą się w danej tematyce i posiadającego_ą tytuł co najmniej doktora
 • afiliację Autora/Autorki (uczelnia, kierunek studiów, adres mailowy w domenie uczelni)

 

Oczekujemy w Arenie tekstów z dwóch kategorii:

 1. stricte naukowych artykułów będących analizą konkretnych zagadnień, o objętości 8-11 stron standaryzowanego tekstu (główne cechy: wykorzystanie aparatu naukowego, obiektywny opis),
 2. tekstów będących jedną z ogólnie przyjętych form dziennikarskich, o objętości ok. 5 stron charakteryzujących się tzw. lżejszym piórem (główne cechy: brak aparatu naukowego, analiza i opis zagadnienia punktem wyjścia do jego subiektywnej oceny itd.), np. felietony, wywiady, eseje, recenzje, reportaże.

 

 

Koniecznym wymogiem jest dostosowanie przez Autora/Autorkę tekstu zgodnie ze standaryzacją dostępną na naszej stronie internetowej (zakładka Publikacje -> ARENA. Sprawy międzynarodowe -> Dla autorów).

 

Prace rażąco niezgodne ze standaryzacją zostaną odrzucone przez redakcję przed przesłaniem ich do recenzentów.

 

Dlaczego warto spróbować swoich sił?

 • publikacja w Arenie to zalążek dorobku naukowego (recenzowany artykuł w drukowanym czasopiśmie)
 • pisanie artykułu jest sprawdzeniem Waszych pisarskich i naukowych umiejętności, przydatnym w późniejszej edukacji
 • czasopismo stanowi platformę do podzielenia się z Czytelnikami Waszą wiedzą na dany temat
 • publikacja artykułu daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się o stypendium rektora

 

Poprzedni numer "Bezpieczeństwo międzynarodowe: układy sił" jest aktualnie w przygotowaniu i ukaże się początkiem nowego semestru.

 

Adres e-mail redakcji Areny, na który należy kierować pytania oraz artykuły: arena@uj.edu.pl

 

Prosimy pamiętać o odpowiedniej objętości tekstu, bibliografii i dostosowaniu tekstu do standaryzacji KSSM.

 

Stań do walki na Arenie, czekamy na Ciebie!

Nabór artykułów do nowego numeru Bezpieczeństwo międzynarodowe: konflikty i zagrożenia.