Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do nowego numeru czasopisma "ARENA. Sprawy międzynarodowe"

Czasopismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ – „ARENA. Sprawy międzynarodowe” rozpoczyna nabór tekstów do nowego numeru!

 

Deadline przesyłania kompletnych prac mija 20 marca 2022 roku.

 

Temat przewodni kolejnego numeru – „Bezpieczeństwo międzynarodowe: konflikty i zagrożenia”.

 

Propozycje tematów można konsultować mailowo, pisząc na adres mailowy redakcji (podany poniżej oraz na grafice).

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • artykuł naukowy bądź tekst publicystyczny (szczegółowe wymogi poniżej)
 • bibliografię
 • abstrakt o objętości 900-1300 zzs. wraz z wyróżnionymi słowami kluczowymi załączony na pierwszej stronie tekstu
 • proponowanego_ą recenzenta_kę z UJ, specjalizującego_ą się w danej tematyce i posiadającego_ą tytuł co najmniej doktora
 • afiliację Autora/Autorki (uczelnia, kierunek studiów, adres mailowy w domenie uczelni)

 

Oczekujemy w Arenie tekstów z dwóch kategorii:

 1. stricte naukowych artykułów będących analizą konkretnych zagadnień, o objętości 8-11 stron standaryzowanego tekstu (główne cechy: wykorzystanie aparatu naukowego, obiektywny opis),
 2. tekstów będących jedną z ogólnie przyjętych form dziennikarskich, o objętości ok. 5 stron charakteryzujących się tzw. lżejszym piórem (główne cechy: brak aparatu naukowego, analiza i opis zagadnienia punktem wyjścia do jego subiektywnej oceny itd.), np. felietony, wywiady, eseje, recenzje, reportaże.

 

 

Koniecznym wymogiem jest dostosowanie przez Autora/Autorkę tekstu zgodnie ze standaryzacją dostępną na naszej stronie internetowej (zakładka Publikacje -> ARENA. Sprawy międzynarodowe -> Dla autorów).

 

Prace rażąco niezgodne ze standaryzacją zostaną odrzucone przez redakcję przed przesłaniem ich do recenzentów.

 

Dlaczego warto spróbować swoich sił?

 • publikacja w Arenie to zalążek dorobku naukowego (recenzowany artykuł w drukowanym czasopiśmie)
 • pisanie artykułu jest sprawdzeniem Waszych pisarskich i naukowych umiejętności, przydatnym w późniejszej edukacji
 • czasopismo stanowi platformę do podzielenia się z Czytelnikami Waszą wiedzą na dany temat
 • publikacja artykułu daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się o stypendium rektora

 

Poprzedni numer "Bezpieczeństwo międzynarodowe: układy sił" jest aktualnie w przygotowaniu i ukaże się początkiem nowego semestru.

 

Adres e-mail redakcji Areny, na który należy kierować pytania oraz artykuły: arena@uj.edu.pl

 

Prosimy pamiętać o odpowiedniej objętości tekstu, bibliografii i dostosowaniu tekstu do standaryzacji KSSM.

 

Stań do walki na Arenie, czekamy na Ciebie!

Nabór artykułów do nowego numeru Bezpieczeństwo międzynarodowe: konflikty i zagrożenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron