Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Walne Zebranie KSSM

W zeszły piątek (07.01) odbyło się Walne Zebranie KSSM UJ. Po raz kolejny ze względu na sytuację pandemiczną odbyło się na platformie MS Teams.

Zarząd w składzie: Barbara Stachura, Katarzyna Sypień, Kamil Sowa, Kamila Kuczyńska i Wiktoria Drapała przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w kończącym się semestrze. Był on bardzo pracowity i pełen wrażeń - warto wspomnieć reaktywację czasopisma ARENA. Sprawy międzynarodowe oraz międzynarodową konferencję naukową Non-state actors as a determinant of contemporary international relations. Swoje sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna: Dawid Tomczyk, Krzysztof Stefan i Mikołaj Salawa.

Na Zebraniu pojawił się także opiekun naukowy KSSM, dr Rafał Woźnica i wygłosił krótkie przemówienie. Wyraził aprobatę na temat działalności Koła, podkreślił też, że KSSM na nowo stał się aktywny i widoczny z perspektywy pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Członek Zarządu ds. Finansów – Kamil Sowa – podjął decyzję o ustąpieniu ze swojego stanowiska. Na Walnym Zebraniu odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Kamila, które otrzymał bez żadnych głosów sprzeciwu. Na nowego Członka Zarządu ds. Finansów został wybrany student I roku Stosunków Międzynarodowych – Oleksandr Magdenko. Otrzymał 41 głosów za i 7 przeciw.Dziękujemy Kamilowi za całe jego zaangażowanie w sprawy Koła, mnóstwo ciężkiej pracy, nerwów i nieprzespanych nocy. Wiele rzeczy w tym semestrze nie odbyłoby się bez jego udziało.

Jednocześnie gratulujemy Oleksandrowi objęcia nowego stanowiska, życzymy dużo sukcesów i owocnej współpracą z pozostałą częścią Zarządu.

Dziękujemy wszystkim za obecność na Walnym Zebraniu i pracę w tym semestrze.

Życzymy samych 5 w sesji i dużo odpoczynku w przerwie międzysemestralnej! 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron