Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[Archiwum] X Festiwal Dyplomatyczny

Już po raz kolejny KSSM UJ kontynuowało tradycję i zorganizowało jubileuszową, X edycję Festiwalu Dyplomatycznego. Festiwal poruszył w tym roku klasycznie tematy związane z obszarem nauk o stosunkach międzynarodowych, ale przede wszystkim skupiono się na ostatnich 30 latach polskiej dyplomacji. Pragniemy podziękować naszym patronom oraz złożyć specjalne podziękowania na ręce opiekuna tegorocznego festiwalu Prof. dr. hab. Andrzeja Manii, który uświetnił festiwal swoją obecnością.

Plakat dziesiątego Festiwalu Dyplomatycznego

Program konferencji

KONFERENCJA NAUKOWA

W ramach Festiwalu została zorganizowana ogólnopolska konferencja naukowa, na której wystąpili specjaliści z całej Polski. Konferencja zaplanowana została na jeden dzień i docelowo składała się z pięciu paneli: czterech eksperckich oraz jednego studenckiego:

  • Nato a polska polityka wschodnia
  • Polityka zagraniczna III RP z perspektywy teorii realistycznych
  • III Rzeczpospolita a polityka międzynarodowa mocarstw – Gość Specjalny: Jan Rokita
  • Dyplomacja III RP
  • Panel studencko-doktorancki

W ramach ostatniego panelu nasi Koledzy mieli okazję zaprezentować swój dorobek naukowy. Należy także wspomnieć, iż udział w panelu studenckim wzięli także studenci z zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, z którymi niedawno zawiązaliśmy współpracę.

Zasadnicze pytania, przed jakimi zostali postawieni nasi Goście dotyczyły analizy polskiego podejścia do dyplomacji, realizacji polskich strategii w wymiarze międzynarodowym oraz celowości i skuteczności takiego podejścia do układania relacji dwu- oraz wielostronnych.

IDEA

Idea Festiwalu Dyplomatycznego jako interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego w unikatowy sposób wypowiedzi ekspertów oraz młodych naukowców zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później. Od tego czasu Festiwal jest nie tylko jednym z najważniejszych projektów Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli KSSM UJ, ale też na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego. Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Realizacja wyzwań stawianych przed państwem, zarówno w sferze wewnętrznej jak i międzynarodowej jest niezwykle trudnym działaniem. Dlatego też, tegoroczny festiwal ma na celu przybliżyć nam realia w jakich znajduje się Polska oraz pomóc przeanalizować skutki realizowanych strategii.

Ponadto, Festiwal Dyplomatyczny to utrwalona platforma współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu uczestnicy mają możliwość wypracowania w sobie pasji działania, która zrzesza członków KSSM UJ.

ADRESACI

Festiwal Dyplomatyczny to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim w stronę wszystkich zainteresowanych dyplomacją, negocjacjami, strategią, procesami integracyjnymi na świecie oraz naukami politycznymi i społecznymi.

 

GALERIA

Galeria dostępna jest na zewnętrznym dysku (kliknij, aby przejść do galerii).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron