Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[Archiwum] Nabór tekstów do Areny

Grafika informująca o naborze tekstów do czasopisma Arena Sprawy międzynarodowe. Tematem wydania: Bezpieczeństwo międzynarodowe: układy sił

Czasopismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ – „ARENA. Sprawy międzynarodowe” rozpoczyna nabór tekstów do najbliższego numeru, którego temat przewodni to „Bezpieczeństwo międzynarodowe: układy sił”. Termin nadsyłania artykułów wraz z abstraktami oraz tekstów publicystycznych mija 14 listopada 2021 roku. Nadsyłane teksty mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju układów sił oraz gwarantów szeroko pojmowanego bezpieczeństwa międzynarodowego wraz z wszystkimi jego wymiarami.

Propozycje tematów można konsultować mailowo, pisząc na adres mailowy redakcji: arena@uj.edu.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać:
a) artykuł naukowy bądź tekst publicystyczny (szczegółowe wymogi poniżej)
b) abstrakt o objętości 900-1300 zzs. wraz z wyróżnionymi słowami kluczowymi załączony na pierwszej stronie tekstu
c) proponowanego_ą recenzenta_kę z UJ, specjalizującego_ą się w danej tematyce i posiadającego_ą tytuł co najmniej doktora
d) afiliację Autora/Autorki (uczelnia, kierunek studiów, adres mailowy w domenie uczelni)

Oczekujemy w Arenie tekstów z dwóch kategorii:
1) stricte naukowych artykułów będących analizą konkretnych zagadnień, o objętości 8-11 stron standaryzowanego tekstu (główne cechy: wykorzystanie aparatu naukowego, obiektywny opis),
2) tekstów będących jedną z ogólnie przyjętych form dziennikarskich, o objętości 4-6 stron, charakteryzujących się tzw. lżejszym piórem (główne cechy: brak aparatu naukowego, analiza i opis zagadnienia punktem wyjścia do jego subiektywnej oceny itd.), np. felietony, wywiady, eseje, recenzje, reportaże.

Koniecznym wymogiem jest dostosowanie przez Autora/Autorkę tekstu zgodnie ze standaryzacją dostępną na stronie kssm.inp.uj.edu.pl (zakładka Działalność -> ARENA. Sprawy międzynarodowe -> Dla Autorów). Prace rażąco niezgodne ze standaryzacją zostaną odrzucone przez redakcję przed przesłaniem ich do recenzentów.

Publikacja w Arenie to zalążek dorobku naukowego (recenzowany artykuł w drukowanym czasopiśmie), a dodatkowo bonusowe punkty do stypendium rektora. Czasopismo stanowi platformę do podzielenia się z Czytelnikami wiedzą Autorów na dany temat i jest okazją do wypróbowania własnych pisarskich i naukowych umiejętności. Z tych względów serdecznie zachęcamy do nasyłania własnych tekstów!

Adres e-mail redakcji Areny, na który należy kierować pytania oraz artykuły: arena@uj.edu.pl

Stań do walki na Arenie, czekamy na Ciebie!