Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[Archiwum] XII Diplomatic Festival „A Decade of Changes – 10 Years After the Arab Spring”

Grafika promująca dwunasty festiwal dyplomatyczny

[OPIS W JĘZYKU POLSKIM ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ]
International Relations Student Association of Jagiellonian University (KSSM UJ) warmly invites You to XII edition of our flagship scientific conference titled: „Diplomatic Festival”!

The conference will take place online on 1-2 June 2021 and it will have an international character. The topic of the XII edition is „A Decade of Changes – 10 Years After the Arab Spring”. The conference aims to describe transformations that occurred in the Middle East and North Africa during the 10 years after the Arab Spring.

The main issues discussed at the conference will touch the subjects of international relations, security, political and social thought as well as culture, religion or even ecology which gives the conference an interdisciplinary character.

The conference will be conducted in two languages, which means that the submitted abstract may be in either Polish or English.

  • Application form for speeches in Polish (click here)
  • Application form for speeches in English (click here)

The deadline for submission of abstracts expires on May 20th 2021!

The whole event will be broadcast on Facebook through our fanpage KSSM UJ

We will be happy to answer questions, which You can send through Facebook or e-mail xii.festiwal.dyplomatyczny@kssm.pl

Link to Facebook event (click here)

 

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) zaprasza na XII edycję naszej flagowej konferencji naukowej pt. „Festiwal Dyplomatyczny”!

Konferencja odbędzie się w formie online 1-2 czerwca 2021 r. i będzie miała charakter międzynarodowy. Tematem XII edycji jest „Dekada przemian – 10-lecie Arabskiej Wiosny”. Konferencja ma na celu opisanie przemian jakie nastąpiły wskutek Arabskiej Wiosny na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej na przestrzeni 10 lat od jej zakończenia.

Poruszane będą głównie zagadnienia z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, myśli politycznej, społecznej, ale także kultury, religii czy nawet ekologii co nadaje konferencji charakter interdyscyplinarny.

Konferencja odbywać się będzie w dwóch językach, w związku z czym nadesłany abstrakt może być w języku polskim lub angielskim.

Deadline nadsyłania abstraktów mija 20 maja 2021 r.!

Całe wydarzenie transmitowane będzie na Facebook’u poprzez fanpage KSSM UJ.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania, które zadawać można poprzez Facebook’a, jak również mail xii.festiwal.dyplomatyczny@kssm.pl

Link do wydarzenia na Facebooku (kliknij tutaj).