Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[Archiwum] Konferencja „Quo Vadis Belarus”

Plakat promujący konferencję Quo Vadis Belarus

13-14 stycznia 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Quo Vadis Belarus”, organizowana przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ i Koło Nauk Politycznych UJ. Celem konferencji jest dyskusja o obecnej sytuacji na Białorusi oraz możliwych przyszłych scenariuszach jej dotyczących. I dzień konferencji (13 stycznia 2021 r.) będzie dotyczył spraw wewnętrznych Białorusi, natomiast II dzień (14 stycznia 2021 r.) – spraw zagranicznych tego państwa.

Zapraszamy do biernego udziału w konferencji. Transmisja będzie dostępna m.in. na stronie wydarzenia na Facebook (kliknij, aby przejść na stronę wydarzenia).

Opis Konferencji

Konferencja naukowa Quo vadis Belarus? jest organizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ i Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Jej celem jest poddanie wszechstronnej analizie sytuacji kryzysowej na Białorusi wywołanej przebiegiem wyborów prezydenckich oraz rosnącym od dłuższego czasu niezadowoleniem społecznym, którego emanacją były największe w historii kraju protesty społeczne. Uczestnicy konferencji stawiają przed sobą również zadanie sformułowania prognoz na temat rozwoju wydarzeń na Białorusi w dającej się przewidzieć przyszłości.

Konferencja odbędzie się w dniach 13–14 stycznia 2021 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Konferencja będzie także transmitowana na platformach Facebook i Youtube. Językami konferencji będą polski i angielski. Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony sprawom wewnętrznym Białorusi, natomiast w ramach drugiego dnia zostaną omówione zagadnienia związane z kontekstem zewnętrznym.

Wśród tematów, które zostaną poruszone na konferencji, znajdą się kwestie o charakterze międzynarodowym (stanowisko Chin, USA, Rosji, państw Europy Wschodniej, UE, Polski wobec kryzysu politycznego na Białorusi), polityczno-prawnym (m.in. ustrój polityczny Białorusi), gospodarczym (sytuacja gospodarcza przed wyborami prezydenckimi, problemy spowodowane pandemią COVID-19) i społecznym (w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i feminizacja protestów na Białorusi). Interdyscyplinarność konferencji pozwoli uczestnikom na przybliżenie różnych aspektów sytuacji na Białorusi, dzięki czemu konferencja ma liczne walory naukowe.

 

Kontakt:

Agata Kempa, Przewodnicząca Koła Nauk Politycznych UJ
e-mail : agata.kempa@student.uj.edu.pl
numer telefonu: 513 252 676

Eduard Bukata, Przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ
e-mail: przewodniczacy@kssm.pl
numer telefonu: 732 730 428