Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[Archiwum] Walne Zebranie 18.12.2020. Zmiany w Statucie, nowa Członkini Zarządu.

Grafika informująca o walnym zebraniu w semestrze zimowym 2020/2021

Dnia 18 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków KSSM UJ.

1. Przyjęto zmiany do Statutu KSSM UJ. Wśród ważnych zmian znalazły się następujące:

  • Określono w Statucie tryb zgłaszania kandydatur na stanowisko Członka Zarządu (kandydatura musi być poparta przez 5 uprawnionych do głosowania);
  • Koordynatorów sekcji tematycznych powoływać będzie Zarząd, ale z możliwością przeprowadzenia wyborów na to stanowisko w Sekcji na pierwszym spotkaniu w semestrze;
  • Przewodniczący będzie mógł zwołać Walne 14 dni przed terminem (wcześniej – 21 dni).

2. Wybrano nową Członkinię ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych – Agatę Pykę.

3. Przedyskutowano możliwość zmiany loga KSSM na bardziej współczesne, a nazwę – na bardziej inkluzywną.

4. Omówiono dotychczasowe sukcesy Koła i zaprezentowano plany na następny rok.